Log Masuk

Modul ini memperjelaskan masalah dalaman utama kaum Muslimin kini. Masalah dalaman ini adalah cabaran yang perlu dihadapi kaum Muslimin secara berhemah dan berasaskan kefahaman yang benar demi menjamin jatidiri yang Islami. Ia dibentangkan dalam tiga bahagian; pertama, masalah berkaitan kekeliruan ‘ilmu; kedua, masalah kehilangan adab dan disiplin; dan ketiga, masalah kepimpinan palsu. Antara isu yang diketengahkan adalah seperti sikap anti-mazhab, anti-tasawwuf, penyempitan ‘ilmu Islami, dan salah-urus negara. Bagaimana masalah ini menyumbang kepada kemunduran kaum Muslimin dihuraikan. Begitu juga dengan faktor-faktor yang menyumbang kepada lahirnya masalah dalaman ini turut dibahaskan. Modul ini juga menganalisis apakah penyelesaian terbaik bagi masalah-masalah tersebut. 

Tags: wise,, wacana pandangan alam islam,, worldview,, modul,, masalah,, dalaman,, muslimin,, adab,, kepimpinan palsu,

Pengenalan

Pengenalan

Latar Belakang dan Sejarah Wacana Pandangan Alam Islam
Pensharah

Pensharah

Tenaga Pengajar yang Berwibawa
Perbahasan

Perbahasan

Modul dan Perbincangan Faham-faham Penting Islam

Penganjur

Logo Hakim
Logo Tadib
Logo Dewan Bahasa Dan Pustaka